Κυριακή 20 Μαΐου 2012

ΠΩΣ ΠΑΕΙ Ο ΖΗΛΟΣ ΣΟΥ;
Σ’ ἕνα ἄρθρο ἀπὸ τὸ περιοδικὸ 
«ΕΦΗΜΕΡΙΟΣ» 
(1-11-1956), 
τὸ ὁποῖο εἶχε φυλάξει στὸ ἀρχεῖο του ὁ ἀείμνηστος 
Γέροντας, πατὴρ 
Ἀρσένιος Κομπούγιας, 
τοῦ  ἡσυχαστηρίου 
«Παναγία ἡ Γοργοεπήκοος»
 στὴ Ναύπακτο, γράφει τὸ ἑξῆς σημαντικὸ γεγονός:


Ἕνας ἱερεὺς ζηλωτὴς, μὲ πλούσια δράση, εἶδε κάποτε ἕνα ὄνειρο. Ὁ ἴδιος μᾶς τὸ ἔχει περιγράψει ὡς ἑξῆς:

«Καθόμουνα στὴν πολυθρόνα μου, κουρασμένος κι ἐξαντλημένος ἀπὸ τὴν ἐργασία. Τὸ σῶμα μου πονοῦσε ἀπ’ τὴ μεγάλη κόπωση.

Πολλοὶ στὴν ἐνορία μου ζητοῦσαν τὸν πολύτιμο «Μαργαρίτη». 
Καὶ πολλοὶ τὸν εἶχαν βρεῖ.
Ἡ ἐνορία μου προόδευε ἀπὸ κάθε ἄποψη.
Ἡ ψυχὴ μου πλημμύριζε ἀπὸ χαρά, ἐλπίδα καὶ θάρρος.
Τὰ κηρύγματά μου ἔκαναν μεγάλη ἐντύπωση.
Πολλοὶ προσήρχοντο στὴν Ἐξομολόγηση.
Ἡ ἐκκλησία μου ἦταν πάντοτε ἀσφυκτικὰ γεμάτη.
 Εἶχα κατορθώσει νὰ κινητοποιήσω ὁλόκληρη τὴν ἐνορία.

Ἱκανοποιημένος ἀπ’ ὅλα, ἐργαζόμουνα κάθε μέρα μέχρις ἐξαντλήσεως.
Ἐνῷ σκεπτόμουνα ὅλα αὐτὰ, χωρὶς νὰ τὸ καταλάβω, μὲ πῆρε ὕπνος. Τότε συνέβη τὸ ἑξῆς, ποὺ θὰ σᾶς περιγράψω:

Ἕνας ξένος μπῆκε στὸ δωμάτιο χωρὶς νὰ χτυπήσει τὴν πόρτα.
Τὸ πρόσωπό του ἦταν γλυκὸ κι εἶχε μεγάλη πνευματικότητα.
 Ἦταν καλὰ ντυμένος καὶ κρατοῦσε στὸ χέρι του μερικὰ ὄργανα χημικοῦ ἐργαστηρίου.
Ἡ ὅλη του ἐμφάνιση προκαλοῦσε παράξενη ἐντύπωση.
 Ὁ ξένος μὲ πλησίασε.
Κι ἐνῷ μοῦ ἅπλωνε τὸ χέρι του γιὰ νὰ μὲ χαιρετήσει, μὲ ρώτησε:

-Πῶς πάει ὁ ζῆλος σου;

Ἡ ἐρώτηση αὐτὴ μοῦ προξένησε μεγάλη χαρά.
Γιατὶ ἤμουν πολὺ ἱκανοποιημένος μὲ τὸ ζήλο μου.
Καὶ δὲν εἶχα καμία ἀμφιβολία, πὼς κι αὐτὸς ξένος θὰ ἦταν πολὺ χαρούμενος, ἄν τὸν γνώριζε.

Τότε, ὅπως θυμᾶμαι ἀπ’ τὸ ὄνειρό μου, γιὰ νὰ τοῦ δείξω πόση ἀξία ἔχει ὁ ζῆλος μου, σὰν νὰ ἔβγαλα ἀπ’ τὸ στῆθος μου μιὰ συμπαγῆ μᾶζα, ποὺ ἀκτινοβολοῦσε σὰν χρυσάφι. 
Τοῦ τὴν ἔβαλα στὸ χέρι καὶ τοῦ λέω:

-Αὐτὸς εἶναι ὁ ζῆλος μου.

          Ἐκεῖνος τὴν πῆρε καὶ τὴ ζύγισε προσεκτικὰ πάνω στὴ ζυγαριὰ του:

          -Ζυγίζει πενῆντα κιλά, μοῦ λέει σοβαρά.

          Ἐγὼ μόλις ποὺ μποροῦσα νὰ συγκρατήσω τὴ χαρὰ μου γιὰ τὸ βάρος αὐτό. 
Ἐκεῖνος ὅμως μὲ σοβαρότητα, σημείωσε τὸ βάρος σ’ ἕνα χαρτὶ καὶ συνέχισε τὴν ἐξέτασή του.

Ἔσπασε τὴ μᾶζα ἐκείνη σὲ κομμάτια καὶ τὴν ἔβαλε μέσα σ’ ἕνα χημικὸ τηγάνι πάνω στὴ φωτιά.
 Ὅταν μᾶζα ἔλειωσε καὶ καθαρίστηκε, τὴν ἔβγαλε ἀπτὴ φωτιά
Ξεχώρισε τὰ διάφορα στοιχεῖα.
Ὅταν αὐτὰ κρύωσαν, σχηματίσθηκαν διάφορα κομμάτια. 
Τὰ ἄγγιζε μ’ ἕνα σφυράκι καὶ ζύγιζε τὸ βάρος κάθε κομματιοῦ πάνω στὸ χαρτί.

Ὅταν τελείωσε, μοῦ ἔριξε μιὰ ματιὰ γεμάτη ἀπὸ συμπόνια καὶ μοῦ λέει:

-Εὔχομαι νὰ σὲ λυπηθεῖ ὁ Θεὸς καὶ νὰ σωθεῖς.

Κι ἀμέσως, ἐγκατέλειψε τὸ δωμάτιο.

Στὸ χαρτὶ ποὺ μοῦ ἄφησε στὸ τραπέζι, ἦταν γραμμένα τὰ ἑξῆς:

Ἀνάλυσις τοῦ ζήλου τοῦ ἱερέως Χ.

Συνολικὸν βάρος: 50 κιλὰ

Ἡ προσεκτικὴ ἀνάλυσις παρουσιάζει τὰ ἑξῆς στοιχεῖα:
·        Φανατισμός: 5 κιλά.
·        Προσωπικὴ φιλοδοξία: 15 κιλά.
·        Φιλοχρηματία: 12 κιλά.
·        Τάση πρὸς ἐπιβολὴ καὶ κυριαρχία πάνω στὶς ψυχές: 8 κιλά.
·        Ἐπίδειξις: 10 κιλὰ παρὰ 20 γραμμάρια.
·        Ἀγάπη πρὸς τὸν Θεό: 10 γραμμάρια.
·        Ἀγάπη πρὸς τοὺς ἀνθρώπους: 10 γραμμάρια.

Σύνολον: 50 κιλά.

Ἡ παράξενη συμπεριφορὰ τοῦ ξένου καὶ ἡ ματιὰ μὲ τὴν ὁποία μὲ ἀποχαιρέτησε, μοῦ μετέδωσαν κάποια ἀνησυχία.
 Μὰ ὅταν εἶδα τὸ ἀποτέλεσμα τῆς ἐξετάσεώς του, ἔνοιωσα τὰ γόνατά μου νὰ λυγίζουν.

Θέλησα στὴν ἀρχὴ ν’ ἀμφισβητήσω τὴν ὀρθότητα τῶν ἀριθμῶν.
Μὰ ἐκείνη τὴ στιγμὴ ἄκουσα ἕναν ἀναστεναγμὸ τοῦ ξένου, ποὺ εἶχε φθάσει στὴν ἐξώπορτα.
Ἠρέμησα κι ἄρχισα νὰ σκέπτομαι πιὸ ψύχραιμα.
Μὰ καθὼς σκεπτόμουν, σκοτείνιασε μπροστὰ μου.
Δὲν μποροῦσα νὰ διαβάσω τὸ χαρτί, ποὺ κρατοῦσα στὰ χέρια μου. Ἀγωνία καὶ φόβος μὲ κατέλαβαν.
Στὰ χείλη μου ἦλθε ἡ κραυγή:

-Κύριε, σῶσον με…

Ἔριξα πάλι μιὰ ματιὰ στὸ χαρτί.
Ξαφνικά, μεταμορφώθηκε αὐτὸ σ’ ἕναν ὁλοκάθαρο καθρέπτη, ποὺ καθρέπτιζε τὴν καρδιὰ μου.
Ἔνοιωσα καὶ ἀνεγνώρισα τὴν κατάστασή μου.
Μὲ δάκρυα στὰ μάτια παρακαλοῦσα τὸν Κύριο νὰ μ’ ἐλευθερώσει ἀπ’ τὸ ΕΓΩ μου.
Τέλος, ξύπνησα μὲ μιὰ κραυγὴ ἀγωνίας.

Στὰ περασμένα χρόνια, παρακαλοῦσα τὸν Θεὸ νὰ μὲ σώσει ἀπὸ διαφόρους κινδύνους.
Μὰ ἀπὸ τὴν ἡμέρα ἐκείνη, ἄρχισα νὰ παρακαλῶ τὸν Θεὸ νὰ μἐλευθερώσει ἀπὸ τὸ δικὸ μου ΕΓΩ.

Γιὰ πολὺ καιρὸ ἔνοιωθα ταραγμένος.
Τέλος, ὕστερα ἀπὸ ἐπίμονες προσευχές, ἔνοιωσα τὸ φῶς τοῦ Κυρίου νὰ πλημμυρίζει τὴν καρδιὰ μου καὶ νὰ καίει τἀγκάθια τοῦ ἐγωκεντρισμοῦ μου.
 Ὅταν Κύριος μὲ καλέσει κοντὰ Του, θὰ Τὸν εὐχαριστήσω ὁλόθερμα γιὰ τὴν ἀποκάλυψη ἐκείνης τῆς ἡμέρας, γιατὶ μοῦ φανέρωσε τότε τὸν ἀληθινὸ ἑαυτὸ μου καὶ ὁδήγησε τὰ πόδια μου στὸν πιὸ στενό, ἀλλὰ καὶ πιὸ ὄμορφο δρόμο. Ἀπὸ τότε κάθε μέρα ἀνανέωνα τὶς ἀποφάσεις μου.

          Ἐκείνη ἡ ἐπίσκεψη ποὺ μοῦ ἔκανε Ἐκεῖνος ποὺ «ἐτάζει καρδίας καὶ νεφρούς» (πρβλ. Ψαλμ. 7:10), μὲ ἔκανε ἄλλον ἄνθρωπο καὶ ὠφέλησε πολὺ τὴν ἐργασία μου».


Πηγή: Πρωτοπρεσβυτέρου Στεφάνου Κ. Ἀναγνωστοπούλου «Οἱ Ἀναβαθμοὶ στὴν ἐν Χριστῷ πορεία» (Πειραιᾶς 2011, σελίδα 159).1 σχόλιο:

 1. Οι Προφήτες Και Η Προφητεία


  http://www.tlig.org/el/messages/1053/

  Βρίσκω ευχαρίστηση στο κατοικητήριό Μου, 6 επειδή το Πνεύμα Μου αναπαύεται σε εκείνον που μέλλεται να μεταφέρει το Λόγο Μου. Ο προφήτης Μου, που νυμφεύθηκε την Αλήθεια, στέλνεται ως βασιλικός απεσταλμένος Μου σε κάθε άθλια γωνιά τούτης της γης για να σας ψάλλει: τη δικαιοσύνη, την καλοσύνη, την αγιοσύνη, την αρετή και για να υπενθυμίσει σε όλους σας τους Νόμους Μου. Να υπενθυμίσει σε κάθε άνθρωπο κάθε τάξης ότι:

  -Χρίσμα για τους φτωχούς στο πνεύμα, Εγώ Είμαι.

  -Εγγυητής του καλού σας, Εγώ Είμαι.

  -Φωτεινή Θεότητα και Πηγή Υπέρτατης Αγάπης, Εγώ Είμαι.

  -Κυρίαρχος και Νυμφίος όλης της πλάσης, Εγώ Είμαι.

  -Ανορθωτής και Λυχνάρι σώματος και ψυχής, Εγώ Είμαι.

  -Παρηγορητής γι'αυτούς που διώκονται για την επικράτηση

  της δικαιοσύνης, Εγώ Είμαι.

  -Βάλσαμο και θεραπευτική αλοιφή για τους αρρώστους

  και τους ετοιμοθάνατους, Εγώ Είμαι.

  -Και ότι είμαι ο Κύριός σας και ο Θεός σας αλλά και ο Φίλος σας, ο Σύντροφός σας και ο Πατέρας σας συγχρόνως.

  Προσφέρω, γενεά, αδιάκοπα τον εαυτό Μου σε σας, για να τελειοποιήσω την εικόνα σας που την έχετε τόσο παραμορφώσει και αμαυρώσει με όλες τις κακές σας πράξεις, τις αμαρτίες σας και την πεισματική αντίστασή σας στο να Με αναγνωρίσετε ως Πατέρα σας. Και αν σας προσφέρω αδιάκοπα τον Εαυτό Μου, είναι για να σας ανυψώσω με τη χάρη και με τη χάρη να αποκατασταθεί η όρασή σας, για να δείτε την αόρατη πραγματικότητα που ποτέ δεν φθείρεται. Για τον λόγο, αυτό αναδεικνύω προφήτες σύμφωνα με το καλόβουλο θέλημά Μου, με ένα λόγο από το Στόμα Μου, για να τους ενώσω με την Καρδιά Μου.
  … Δεν θα παραμείνω σιωπηλός όπως το θέλει ο διάβολος, όχι, αντίθετα θα συνεχίσω να αναδεικνύω προφήτες για να αναγγέλλουν και να καταγγέλλουν, για να φωτίζουν σα λυχνάρι εκεί που υπάρχει σκοτάδι. Τους μαθαίνω να είναι γενναιόδωροι και να Με ευχαριστούν ανταποκρινόμενοι μεγαλόψυχα στο Κάλεσμά Μου, ενώ τους κρατώ με τη σκέψη και την ενατένιση στην αγαπητική αγκαλιά Μου. Γεμίζω το στόμα τους με λατρεία και το πνεύμα τους με χαρά. Όπως το αίμα ρέει αδιάκοπα και αθόρυβα στις φλέβες του ανθρώπου χωρίς να ακούγεται εξωτερικά, με τον ίδιο ήσυχο τρόπο το Άγιο Πνεύμα Μου σε δίδαξε όλο αυτό τον καιρό Βασούλα, με τη Σοφία, για τη δική σου σωτηρία και τη σωτηρία των άλλων. Κι αν συνέβη μερικές φορές να σε επιπλήξω, ήταν για την πνευματική σου ανάπτυξη και την προκοπή σου.
  … Ήρθα για να αναστήσω τους νεκρούς σου ώστε να φτάσουν να Με αναγνωρίσουν ως Πατέρα τους, με τη δύναμη του Αγίου Μου Πνεύματος, επειδή μόνο με τη δύναμή Του μπορεί η Θεία Γνώση να αποκτηθεί και να αποκαλυφθεί σε εκείνους που επιλέξαμε, αφού έχουν το Άγιο Πνεύμα Σύμβουλο και Παιδαγωγό τους. Με τη δική Του δύναμη και όχι με την ανθρώπινη γνώση, 14 τους δίνεται η χάρη μέσω της νοημοσύνης τους, να διακρίνουν τον Τριαδικό Θεό και να συνομιλούν μαζί Του. Δεν υπάρχει κανένας επιδέξιος τρόπος που να προέρχεται από την ανθρώπινη λογική και να μπορεί να τους πείσει ότι δεν Με έχουν συναντήσει. Είναι σα να τους λέτε: "Είστε γυμνοί" ενώ εκείνοι ξέρουν ότι είναι ντυμένοι. Τους έχω ντύσει ο Ίδιος με τον Εαυτό Μου. Αλλά ο διάβολος ξεγέλασε τους αξιωματούχους Μου μέσα στην Εκκλησία και …
  ΤΑ ΕΠΤΑ ΔΩΡΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ

  http://www.tlig.org/el/messages/948/

  ΑπάντησηΔιαγραφή

O ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΑΣ

ΤΟ ΜΠΑΝΕΡΑΚΙ ΜΟΥ,

Create your own banner at mybannermaker.com! Copy this code to your website to display this banner!
...ΚΑΙ ΕΔΩ ΤΟ ΕΝΑ ΑΔΕΡΦΑΚΙ ΤΟΥ...
Create your own banner at mybannermaker.com! Make your own banner at MyBannerMaker.com!

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails